AMSTERDAM – Ook al zijn werknemers dik tevreden met hun huidige functie en de werkgever die daarbij hoort, een groot deel van hen (driekwart) blijft altijd openstaan voor een nieuwe job.

Ondanks deze open houding naar potentiële nieuwe werkgevers, staat maar 7 procent bij één of meerdere werkgevers in een talentpool. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group, waarvoor 552 werknemers ondervraagd zijn.

Een talentpool is een database die profielen bevat van geschikte kandidaten en medewerkers. De helft van de geënquêteerden zegt wel open te staan voor zoiets.

Leuke baan

Aan de hand van een stelling werd gemeten in hoeverre de beroepsbevolking benaderd wil worden. De stelling luidde: 'werkgevers mogen mij altijd benaderen, ook al heb ik nu een leuke baan'.

Slechts 11 procent van de ondervraagde werknemers antwoordde negatief op deze stelling. 73 procent was het er daarentegen (helemaal) mee eens. Van deze groep stelt 40 procent wel als randvoorwaarde dat deze werkgevers concrete vacatures moeten hebben.

Voor eenderde (34 procent) is dit helemaal geen eis en mag een werkgever hen ook zonder concrete vacatures benaderen. Eén op de vijf ondervraagden geeft aan graag contact te onderhouden met een of meerdere andere werkgevers, ondanks dat zij niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan.