TILBURG - De gemiddelde Nederlandse vrouw is zeer tevreden met een parttimebaan. Deeltijdwerken is geen tussenfase op weg naar een volledig dienstverband, maar een einddoel.

Het is wat de Nederlandse vrouw met een partner wil, stellen hoogleraar Jan van Ours van de Universiteit van Tilburg en zijn Australische collega Allison Booth in een donderdag verschenen onderzoek.

Nederland is wereldwijd koploper als het om in deeltijd werkende vrouwen gaat. Meer dan de helft van de vrouwen tussen de 25 en 54 jaar heeft een parttimebaan. Sinds 2000 is in Nederland zelfs het wettelijk recht op deeltijdwerken vastgelegd.

Gelukkig

Voor zover bekend is niet eerder uitgezocht of de in deeltijd werkende vrouwen ook gelukkig zijn met hun baan. Dat blijkt dus zeker voor vrouwen die een relatie hebben, het geval te zijn. De meesten van hen willen hun werkuren ook niet veranderen, zelfs niet als ze daarvoor de kans krijgen.

Voor het onderzoek zijn arbeidsgegevens van tal van welvarende westerse landen vergeleken. De Nederlandse vrouw blijkt het liefst een baan te hebben van tussen de 20 en 27 uur.

Huishouden

De rest van haar tijd besteedt zij onder meer aan het huishouden. Want uit hetzelfde onderzoek blijkt dat mannen het liefst een volledige baan en een in deeltijd werkende vrouw hebben.

Mannen zijn de laatste vijftien jaar wel iets meer in het huishouden gaan doen, maar lang niet voldoende voor een eerlijke verdeling, aldus de wetenschappers. Overigens zijn beide partners zeer tevreden met de verdeling van werk en huishouden.

Kinderen

Veelal wordt aangenomen dat vrouwen in deeltijd gaan werken als zij kleine kinderen hebben en dat zij later weer meer gaan werken. De onderzoeksgegevens tonen echter aan dat er ook onder vrouwen van boven de 40 jaar weinig animo is om hun arbeidsuren uit te breiden.

''Een belangrijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking zal in deeltijd werken. Dat gegeven is de komende decennia niet uit te vlakken'', concluderen Van Ours en Booth.