AMSTERDAM - Werknemers zouden hun vertrouwen in (politiek) leiderschap verloren hebben, maar nieuw onderzoek toont aan dat het zo erg niet is gesteld: met name een charismatisch leider zou nog altijd op veel steun en aanhang kunnen rekenen.

Tijdens de huidige financiële crisis blijken werknemers binnen het Nederlandse bedrijfsleven nog steeds te geloven in leiderschap, maar dan wel vooral in charismatisch leiderschap. Charismatische leiders beschikken over een duidelijke visie naar de toekomst, inspireren hun medewerkers en hebben de passie om die visie te realiseren.

Dat kwam naar voren uit onderzoek van David De Cremer en Marius van Dijke, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Visie

Uit onderzoek dat midden 2009 is gehouden onder 531 Nederlandse werknemers blijkt charisma een belangrijke leiderschapskwaliteit te zijn die van het grootste belang is in een tijd waarin wantrouwen en gebrek aan ethisch besef hoogtij vieren.

Een belangrijke reden voor deze mening is dat charismatisch leiderschap volgens deze respondenten vooral geschikt is om de nodige morele en ethische waarden te versterken tijdens de huidige crisis.

De Nederlandse werknemer evalueert een charismatische leider dus als een leider die een moreel kompas heeft.

Moraliteit

Experimenteel onderzoek door De Cremer en Van Dijke toont verder aan dat leiders die charismatische kwaliteiten bezitten (zoals passie en inspiratie uitstralen) hun omgeving eerder bewust zullen maken van de noodzaak van rechtvaardigheid en moraliteit.

Een belangrijk gevolg hiervan is dat als mensen geleid worden door een charismatische leider ze ook meer aandacht besteden aan het feit of er ethische normen geschonden worden in hun omgeving of niet.

Gelooft

Ondanks recente berichten dat de Nederlander niet meer in leiderschap gelooft en dan vooral niet in politiek leiderschap (zoals aangetoond door het recent uitgevoerde onderzoek van TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant), tonen deze resultaten aan dat werknemers wel degelijk nog geloven in leiders die over het nodige charisma beschikken.