AMSTERDAM - De Nederlandse werknemer is tevreden over het opleidingsbeleid van de werkgever. Dit blijkt uit een rondvraag van onderzoeksbureau Nidap naar de tevredenheid over het opleidingsbeleid van werkgevers.

82 procent van de ondervraagden geeft aan voldoende tot meer dan voldoende ruimte te krijgen van hun werkgever om een opleiding te volgen. Slechts 18 procent van de ondervraagden vindt dat hier onvoldoende ruimte voor is.

Bij de keuze voor een opleiding blijkt de prijs een belangrijke rol te spelen. 17 procent van de ondervraagde werknemers geeft aan dat dit voor hen de belangrijkste keuzefactor is.

Ook aan de bereikbaarheid van de opleidingslocatie en de toestemming van de werkgever (beide 11 procent) wordt veel belang gehecht. Bijna 10 procent vindt studiebelasting een belangrijke afweging voor het wel of niet volgen van een opleiding.

Recessie

"Het is bemoedigend om te zien dat werkgevers hun werknemers voldoende ruimte bieden om een opleiding te volgen", aldus Ruben Timmerman, oprichter van opleidingsvergelijker Eduhub, de initiatiefnemer van het onderzoek. "Midden in een recessie zien we in onze sector enig herstel, omdat juist in deze tijd kennis doorslaggevend kan zijn en organisaties zich dat nu realiseren."

"De resultaten zijn volgens ons in lijn met de ambities van de Europese Unie," voegt Timmerman eraan toe. "Die het volgen van opleidingen onder werkenden promoot om zo het kennisniveau te verhogen.”

Voor het onderzoek zijn 460 werknemers ondervraagd.