AMSTERDAM - Volgens de Nederlandse beroepsbevolking discrimineren werkgevers bij het aantrekken van personeel het meest op leeftijd en etniciteit. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is deze mening toegedaan.

Dat kwam naar voren uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van de Intelligence Group.

Intelligence Group vroeg de beroepsbevolking waar volgens hen door werkgevers het meest op gediscrimineerd wordt bij het aantrekken van personeel. Volgens de Nederlandse beroepsbevolking discrimineren werkgevers het meest op leeftijd en etniciteit. 58 procent respectievelijk 55 procent geeft aan dat op deze aspecten het meest gediscrimineerd wordt.

Beide soorten discriminatie komen veel vaker voor dan discriminatie op werkervaring en geslacht.

Werkervaring

De meningen en ervaringen variëren tussen groepen. Waar vijftigplussers vooral discriminatie op leeftijd ervaren, ondervinden starters voornamelijk discriminatie op werkervaring. 72 procent van de vijftigplussers geeft aan dat leeftijdsdiscriminatie in de top 3 staat, tegen 39 procent van de personen in de leeftijdscategorie 15-19 jaar.

Starters op de arbeidsmarkt (50 procent) ervaren vaker discriminatie op werkervaring dan ervaren professionals (25 procent). Ook vrouwen (39 procent) zijn deze mening eerder dan mannen (28 procent) toegedaan. Bovendien komt discriminatie op geslacht volgens vrouwen vaker voor dan volgens mannen, 30 versus 21 procent.

Allochtonen

Zowel autochtonen als allochtonen ervaren het vaakst discriminatie op leeftijd. Onder autochtonen bedraagt dit percentage 56 procent en onder allochtonen zelfs 70 procent. Met betrekking tot discriminatie op etniciteit komen de meningen van autochtonen en allochtonen overeen.

Marokkanen maken de grootste kans om gediscrimineerd te worden als het gaat om discriminatie op afkomst (84 procent). Zij worden op afstand gevolgd door Turken (52 procent) en Antillianen (50 procent).

Aan het onderzoek hebben 552 werknemers deelgenomen.