AMSTERDAM - Het aantal leerlingen dat met een vmbo-diploma naar de havo doorstroomt, is de afgelopen jaren fors gestegen. Het percentage leerlingen dat van de havo naar het vwo doorstroomde is daarentegen iets gedaald.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Vorig schooljaar gingen ruim negenduizend vmbo'ers die het jaar daarvoor hun diploma hadden behaald naar de havo, negentien procent van de vmbo'ers die hun diploma haalden.

In het schooljaar 2004/ 2005 lag dat aandeel met veertien procent een stuk lager.

Tweede fase

Het aantal havisten dat doorgaat voor een vwo-diploma nam de afgelopen jaren toe van bijna vier procent in 2004/2005 tot bijna vijf procent in 2007/ 2008, maar daalde een jaar later weer tot ruim vier procent.

Het CBS denkt dat dit mogelijk komt door de vernieuwde tweede fase, waardoor in dat jaar de havo minder goed aansloot bij het vwo.

Citotoets

Jongens kiezen er vaker voor dan meisjes om na het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs door te gaan om een hoger diploma in het voortgezet onderwijs te krijgen. Mogelijk komt dit doordat jongens in eerste instantie vaker voor een lager niveau kiezen dan waarvoor zij in aanmerking zouden komen op basis van de Citotoets.

In het schooljaar 2007/ 2008 besloot twintig procent van de jongens met een vmbo-diploma op zak naar de havo te gaan, tegenover achttien procent van de meisjes. Van de mannelijke havisten koos vijf procent ervoor naar het vwo door te stromen, tegenover ruim drie procent van de meisjes.

Allochtoon

Allochtone vmbo-leerlingen gaan na het behalen van hun diploma vaker naar de havo door dan autochtone leerlingen. Dat geldt vooral voor Turkse en Marokkaanse leerlingen. De overstap van havo naar vwo wordt vooral gemaakt door leerlingen uit Turkije of de Nederlandse Antillen.