DEN HAAG - Jongeren met een verstandelijke beperking verdienen volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) een extra steun in de rug om een kans te maken op de arbeidsmarkt.

Dijksma bereidt daarom een wetsvoorstel voor, gericht op jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), zo kondigt zij maandag aan.

In totaal gaat het om een aantal van 30.000 jongeren tussen twaalf en twintig jaar oud. Een groot deel zou naar een 'werkschool' bij een bedrijf moeten kunnen gaan.

De nadruk ligt daar meer op werken dan op leren. Ze wennen zo aan een werkzaam leven, aldus een woordvoerder van Dijksma.

Uitkeringssituatie

Zo zou moeten worden voorkomen dat deze jongeren in een uitkeringssituatie belanden, zoals nu te vaak het geval is. De groep van zestien jaar en ouder om wie het gaat, krijgt zoveel mogelijk een arbeidscontract.

Aan het einde van de 'werkschool' wordt beoordeeld wat de leerling aan beroepsvaardigheden beheerst. Dat kan leiden tot certificaten.

Samenwerking

''Als we deze jongeren op jonge leeftijd geen perspectief op een baan kunnen bieden, dan komen ze later vaak helemaal niet meer aan de slag'', aldus Dijksma. Een werkschool vergt nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en uitkeringsinstituut UWV.

Het (leer)bedrijf moet erop kunnen rekenen dat een leerling goed wordt begeleid en zo nodig kan terugvallen op de vso-school.