AMSTERDAM - Vanaf 2011 moet iedereen die dat wil, via internet in een pensioenregister kunnen checken hoeveel AOW en aanvullend pensioen ze hebben opgebouwd.

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken ingestemd met een wetsvoorstel dat het nieuwe pensioenregister mogelijk moet maken.

Pensioenfondsen, verantwoordelijk voor aanvullende pensioenen, en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitvoert, gaan de gegevens voor het register aanleveren.

Iedereen kan dan vanaf volgend jaar de eigen pensioengegevens elektronisch opvragen met behulp van zijn burgerservicenummer en digitale handtekening DigiD voor overheidszaken.

Register

Het nieuwe pensioenregister is volgens het kabinet in lijn met de adviezen van de commissies Goudswaard en Frijns, die de afgelopen tijd hebben aangedrongen op betere communicatie over de oudedagsvoorzieningen.

Maar de Tweede Kamer dringt al sinds 2006 aan bij het kabinet op een nationaal pensioenregister.

De Geus

Toenmalig minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken vond dat in principe geen overheidstaak. Het was in zijn ogen eerst aan pensioenfondsen zelf om het voor hun klanten inzichtelijk te maken wat ze opbouwen. De overheid kon dan altijd nog aanhaken en via de SVB gegevens over de AOW verstrekken.

In 2008 maakten de overkoepelende organisaties van pensioenfondsen en verzekeraars bekend met de SVB te werken aan de oprichting van het pensioenregister. Daarbij werd toen ook de verwachting uitgesproken dat het register vanaf 1 januari 2011 in de lucht zou zijn.