AMSTERDAM - Medewerkers in de zorgsector voelen zich vaker onveilig op de werkplek dan werknemers uit andere sectoren.

Dit blijkt uit onderzoek van Eurest Services en de NHTV Breda. Het onderzoek (PDF) is gehouden onder meer dan 1100 werknemers die werkzaam zijn in bedrijfspanden met meer dan 100 werknemers.

Uit het onderzoek blijkt dat 7 procent van de werknemers in de zorgsector zich niet veilig voelt op de werkplek. Over het algemeen voelt bijna 5 procent van de Nederlandse werknemers zich niet helemaal veilig op de werkplek. Er blijkt echter ook dat 82 procent van de Nederlandse medewerkers zich wél veilig voelt. In de zorg ligt dit percentage iets lager (78 procent).

Incidenten

Ondanks alle maatregelingen die door werkgevers worden getroffen, blijkt dat er bij één op de acht werknemers in het voorgaande jaar iets is gebeurd in het bedrijfspand, waardoor hij of zij zich onveilig voelde.

Met name bij werknemers in de zorgsector komt dit soort incidenten vaker voor: 22 procent geeft aan zich één of meerdere keren gedurende het afgelopen jaar onveilig te hebben gevoeld door incidenten, zoals geweld of diefstal. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan in andere sectoren.

Publiek

"Dit komt mede doordat werkplekken in de zorg zich vaak op publiek toegankelijke locaties bevinden. De beslotenheid van kantoorlocaties zorgt automatisch voor een veiliger gevoel van de werknemers,” aldus Vincent Peeters, directeur van Eurest Services. Ook de beveiliging zou soms onder de maat zijn wegens bezuinigingen.

“We moeten echter niet vergeten dat de Nederlandse werknemer zich doorgaans veilig voelt en dat op veel locaties in Nederland de beveiliging als goed wordt ervaren", aldus Peeters. "Dit komt doordat de beveiligingssector zich de afgelopen jaren enorm heeft geprofessionaliseerd en er steeds meer innovatieve methoden worden gehanteerd.”

Spullen 

Ondanks het relatief veilige gevoel zijn Nederlanders huiverig met het onbeheerd achterlaten van waardevolle spullen op de werkplek. Slechts 32 procent van de werknemers vindt het vertrouwd om een mp3-speler, portemonnee of andere waardevolle spullen onbeheerd achter te laten.

In de kantooromgeving gebeurt dit het meest: 41 procent van de medewerkers geeft aan dat de werkplek veilig genoeg is om dat te kunnen doen. Een groot contrast met productie- en logistieke omgevingen: hier vindt slechts 15 procent van de respondenten dit vertrouwd.