UTRECHT - Hoogopgeleide vrouwen blijven vaker kinderloos. Voor hoogopgeleide mannen geldt juist het omgekeerde. Overigens is kinderloosheid voor veruit de meeste paren geen bewuste keuze, maar veel vaker het gevolg van omstandigheden in de levensloop.

Die conclusies trekt Renske Keizer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Keizer promoveert volgende week aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van kinderloosheid.

Bewust

Volgens de promovenda is tot nu toe meestal aangenomen dat kinderloosheid het gevolg is van een bewuste keuze: paren blijven vrijwillig of onvrijwillig kinderloos. Maar dat blijkt voor 80 procent van de kinderloze relaties helemaal niet te gelden.

Er komen door werk en carrière gewoon geen kinderen, totdat het niet meer kan. Van de overige 20 procent kiest de helft bewust voor kinderloosheid en de andere helft kan geen kinderen krijgen.

Harder

Voor mannen is een ononderbroken carrière een voorwaarde om aan kinderen te beginnen, blijkt uit het onderzoek van Keizer. Vergeleken met kinderloze mannen werken vaders iets harder en verdienen ook meer.

Vaders doen meer aan vrijwilligerswerk en voelen zich verantwoordelijker voor hun familie. Toch zijn kinderloze mannen over het algemeen wat gelukkiger dan huisvaders, aldus Keizer.

De promovenda vindt dat er iets gedaan moet worden aan de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in combinatie met het krijgen van kinderen. "Kinderloosheid is nu voor vrouwen gunstig voor hun sociaaleconomische positie, maar voor mannen geldt een omgekeerd patroon'', zegt zij. "En het blijkt dat het verlies van werk of positie een negatieve invloed heeft op vrouwen.''