AMSTERDAM - De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is vorig jaar door de economische crisis voor het eerst sinds 2005 weer gestegen. Tot 2009 nam de werkloosheid onder deze groep juist sterk af.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

Vorig jaar was elf procent van de niet-westerse allochtonen werkloos, wat drie keer zoveel is als de werkloosheid bij autochtonen. Hier lag de werkloosheid op vier procent.

In 2008 was negen procent van de niet-westerse allochtonen nog werkloos, bij autochtonen was dit 3,2 procent.

Marokkanen

Van de niet-westerse allochtone mannen was 11,3 procent vorig jaar werkloos tegen 8,2 procent een jaar eerder. Bij vrouwen ging het om 10,7 tegen 10,2 procent. Onder Marokkanen was de werkloosheid de afgelopen jaren het hoogst. Vorig jaar was dit 12,3 procent.

De laagste werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is te vinden onder Surinamers. Bij hen was 10,1 procent werkloos.