AMSTERDAM - Een derde van de gemeenteambtenaren is bereid om actie te voeren voor een hoger loon. Bijna 70 procent vindt het reëel om een loonsverhoging te eisen, ondanks de huidige economische malaise.

Vanaf donderdag gaan gemeente- en provincieambtenaren actie voeren voor een hoger loon.
InOverheid peilde naar aanleiding hiervan de actiebereidheid van overheidswerknemers en ondervroeg 800 ambtenaren, waaronder ruim 300 gemeentewerknemers.

28 procent van het overheidspersoneel is bereid actie te voeren voor een hoger loon. Onder gemeenteambtenaren ligt de actiebereidheid met 33 procent hoger dan gemiddeld. Op de ministeries is de bereidheid met 22 procent relatief laag.

Vooral oudere ambtenaren zijn bereid actie te voeren voor een loonsverhoging. Ondervraagden ouder dan 45 jaar willen in 35 procent van de gevallen actievoeren. Van de respondenten onder de 35 jaar is 22 procent bereid tot actie.

Reëel standpunt

De vakbonden eisen een structurele loonstijging van 1,5 procent. Bijna 70 procent van de ondervraagde gemeenteambtenaren vindt dit standpunt reëel, ook gezien de huidige economische malaise.

Onder ambtenaren van alle sectoren bij elkaar is dit percentage 67. Vrouwelijke ambtenaren zijn minder strikt in hun looneisen. Vrouwen geven in 62 procent van de gevallen aan dat het vakbondsstandpunt reëel is.

Op de hoogte

De meeste ambtenaren voelen zich betrokken bij de cao-besprekingen. Zo’n 80 procent van de ondervraagden volgt doorgaans de onderhandelingen over collectieve arbeidsafspraken. Bijna een kwart van de ambtenaren vindt cao-onderhandelingen zeer belangrijk en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Ruim 55 procent van de ondervraagden zegt de ontwikkelingen te volgen, maar ‘alleen als ik er toevallig iets over lees of hoor’. Tien procent geeft aan de ontwikkelingen niet te volgen, ‘omdat ik er toch geen invloed op heb’. Eveneens tien procent zegt geen idee te hebben wanneer de cao-onderhandelingen plaatsvinden.

Conflict

De besprekingen over de nieuwe cao voor zowel gemeenten als provincies zijn vastgelopen. De vakbonden eisen een loonverhoging, om zo de koopkracht van gemeente- en provincieambtenaren veilig stellen. Maar de werkgevers achten een loonsverhoging onverstandig, omdat de crisis een bedreiging vormt voor de financiële positie van lagere overheden.