AMSTERDAM - De Inspectie van het Onderwijs heeft een overzicht van zwakke mbo-opleidingen op haar website gezet. Op de lijst staan scholen waar het onderwijs zeer zwak is of waar de examinering onder de maat is.

Van de bijna elfduizend mbo-opleidingen die geld krijgen van het ministerie van Onderwijs staan er nu 64 op de lijst. Daarnaast staan er achttien particuliere mbo-opleidingen op de lijst.

Het overzicht wordt iedere maand bijgewerkt. Een school scoort slecht op onderwijs als de opleiding te weinig gediplomeerden oplevert en er slecht les wordt gegeven.

Steekproef

Deze scholen komen op de lijst door analyse van landelijke gegevens of door een onderzoek na klachten bij de inspectie. Scholen die slecht examineren komen op de lijst als uit een steekproef blijkt dat de school niet aan de examenstandaarden voldoet. Omdat deze scholen alleen bij een steekproef naar boven komen, staan dus niet alle slecht presterende scholen op de lijst.

Als een school op de lijst komt te staan, wordt hij na ongeveer een jaar nog eens onderzocht. Als de opleiding dan genoeg is verbeterd, gaat hij van de lijst af.

Als het na een jaar en drie maanden nog niet tot een tweede inspectie is gekomen, gaat de school ook van de lijst af omdat anders niet zeker is of de school terecht nog op de lijst staat.

Scholen die niet verbeteren kunnen hun examenvergunning of hun onderwijsvergunning kwijtraken. Tot nu toe is dat niet gebeurd.