DEN HAAG - De loting voor de studie geneeskunde wordt afgeschaft. Vanaf 2011 komt er een nieuwe regeling. Dat kondigde minister Ronald Plasterk van Onderwijs vrijdag aan.

Plasterk laat de universiteiten vrij om te bepalen hoe zij studenten selecteren. Universiteiten kunnen dat nu al doen voor de helft van de beschikbare plaatsen.

Het gemiddelde eindexamencijfer kan daarbij een rol spelen, naast een toelatingsgesprek en een motivatietoets.

Studenten met een 8 als gemiddeld eindcijfer zullen volgens de minister nog steeds automatisch worden toegelaten.

Advies

Minister Plasterk nam vrijdag in Den Haag een advies in ontvangst dat pleit voor afschaffing van de loting voor geneeskundestudenten in spe.

De Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg (RVZ) stelt in het advies ook voor om binnen vijf jaar ook af te zien van de numerus fixus, het vastgestelde aantal studenten voor een studierichting.

Teleurgesteld

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld omdat Plasterk niet wilde toezeggen dat er meer studenten worden toegelaten tot de studie geneeskunde.

De minister wil daarover eerst overleggen met de universiteiten. De LSVb onderschrijft grotendeels het advies van de RVZ

Tekort

Het afschaffen van de zogenoemde numerus fixus kan helpen het tekort aan bepaalde medisch specialisten weg te werken. Er is een tekort aan artsen in de ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg.

Dat zijn volgens de raad 'impopulaire' specialismen. Bovendien zijn steeds meer medici nodig, omdat de vraag naar zorg toeneemt.

Dat ligt voor een groot deel aan de vergrijzing. ''In de toekomst zullen de tekorten alleen maar groter worden'', aldus de RVZ.

Kauwen

Plasterk noch zijn collega Ab Klink (CDA, Volksgezondheid), die het RVZ-advies ook in handen kreeg, wilde daarop reageren. ''Daar zullen we nog hard op moeten kauwen'', aldus de PvdA-bewindsman.

Hij sprak van een grote stelselherziening. Want de raad beveelt aan om, als de numerus fixus verdwijnt, studenten voor een groot deel mee te laten betalen aan hun studie.

Zorgen

De Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG) liet vrijdag weten zich grote zorgen te maken over de afschaffing van de loting.

Ze is bang dat de kwaliteit van de praktijkopleiding eronder lijdt. Bovendien zet de LVAG vraagtekens bij de financiering van de grotere toestroom studenten.