AMSTERDAM - Studenten lenen steeds meer en steeds vaker. Bijna de helft van de studenten leent, gemiddeld zo'n 400 euro per maand. Dat is meer dan vorig jaar en het Nibud maakt zich dan ook zorgen om de oplopende studieschuld van studenten.

Dit blijkt uit onderzoek naar het leengedrag van studenten van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud).

Was vorig jaar de gemiddelde studieschuld na vier jaar nog 12.523 euro (inclusief rente); dit jaar is dat bedrag opgelopen tot 15.360 euro (exclusief rente). Vier jaar geleden kwam de gemiddelde studieschuld uit op 10.000 euro (inclusief rente).

Volgens Nibud zal deze trend voortzetten. Van de huidige eerstejaars studenten is de te verwachten schuld minimaal 15.360 euro, en daar komt de rente over dit bedrag dan nog bij.

Hoewel het meerendeel van de studenten (60 procent) goed met zijn geld zegt om te gaan, blijkt volgens het Nibud dat veel van hen niet goed op de hoogte is van de studieleenvoorwaarden.

Rente

Slechts 45 procent van de respondenten wist dat zij ook tijdens hun studie al rente betalen over hun lening. Daarnaast heeft een kwart ook geen idee hoeveel rente ze over hun studielening betaalt. Zo'n zeven procent meent dat er zelfs helemaal geen rente betaald hoeft te worden.

Relaxed

Studenten lenen geld omdat hun ouders hen financieel niet of te weinig ondersteunen, maar ook omdat zij ''gewoon'' geld tekort komen. Een kwart geeft aan dat zij geld lenen om hun studietijd ''relaxed'' door te komen.

Studenten die niet lenen zijn vooral bang om grote schulden te maken die zij niet kunnen terugbetalen. Uit het onderzoek blijkt dat de mening van ouders hierbij een belangrijke rol speelt.

Het Nibud wil studenten ertoe aanzetten bewuster te lenen. Het instituut komt daarom met de Studieleenwijzer. Die helpt uitrekenen hoeveel zij per maand moeten gaan aflossen.