AMSTERDAM - Het aantal mensen met een WIA-uitkering voor arbeidsongeschiktheid groeit harder dan verwacht.

Ook het risico in de WIA te belanden is de afgelopen jaren toegenomen. Dit blijkt uit kwartaalverkenningen die uitkeringsinstantie UWV woensdag heeft gepubliceerd

Het beroep op de WIA is al enkele kwartalen hoger dan voorzien. Vorig jaar werden 29.500 WIA-uitkeringen toegekend, ongeveer tweeduizend meer dan was verwacht.

UWV denkt dat halverwege dit jaar het totale aantal mensen met een WIA-uitkering boven de 100.000 komt.

Verklaren

UWV kan de toename maar voor een deel verklaren. De vergrijzing speelt een rol, omdat ouderen een hoger risico lopen. Maar de toename is groter dan op grond van de vergrijzing kon worden verwacht.

Tussen 2006 en 2008 nam het risico in de WIA te belanden toe. In 2006 kwamen per duizend werknemers 2,2 mensen in de WIA, in 2008 waren dat er 2,7.

Dat is een toename met 23 procent, terwijl niet meer dan 5 procent is toe te schrijven aan de gevolgen van de vergrijzing. De stijging is te zien in alle sectoren, maar is het grootst bij de uitzendbedrijven, de gezondheidssector en het onderwijs.

WAO

De 'strengere' WIA kwam in 2006 in de plaats van de WAO. Het aantal werknemers dat in aanmerking komt voor een WIA-uitkering ligt nog altijd ver onder dat van de oude Arbeidsongeschiktheidswet.

Groot verschil is onder meer dat mensen die voor minder dan 35 procent worden afgekeurd, volgens de WIA niet meer in aanmerking komen voor een uitkering, maar in dienst moeten blijven van hun werkgever.