UTRECHT - Artsen, ziekenhuizen, psychologen, apothekers en andere zorgverleners hebben afgesproken vanaf dinsdag beter te gaan samenwerken.

Patiënten krijgen vaak met steeds meer zorgverleners te maken, waardoor geen enkele instantie zich op een gegeven moment nog eindverantwoordelijk voelt.

Hierdoor ontstaan er problemen. Dat moet met de nieuwe afspraken worden voorkomen.

Organisaties voor onder anderen artsen (KNMG), ziekenhuizen (NVZ en NFU) en patiënten (NPCF) stelden op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dertien aandachtspunten vast.

Aanspreekpunt

Voor patiënten moet altijd duidelijk zijn wie het aanspreekpunt is voor hun vragen, wie eindverantwoordelijk is en wie de zorg coördineert.

Alle partijen moeten samen een dossier gaan bijhouden en informatie beter gaan uitwisselen. Bovendien pleiten zij voor meer openheid tegenover de cliënt.

Die afspraken zijn niet vrijblijvend, liet een woordvoerder weten. De inspectie heeft aangekondigd er strenger op te gaan toezien. Ook controleren artsen elkaar door middel van zogenoemde kwaliteitsvisitaties. Bovendien blijft de tuchtrechter bestaan.