AMSTERDAM – Overgewicht is niet alleen nadelig voor de gezondheid, het blijkt ook niet erg bevorderlijk voor de carrière. Dat is gebleken uit onderzoek van Slimming World, waaraan ruim 2000 mensen hebben deelgenomen.

Onder de deelnemers van de rondvraag ook 200 werkgevers. Van de mannelijke bazen geeft een kwart aan dikkere sollicitanten af te zullen wijzen. Een op de tien heeft dat ook daadwerkelijk al eens gedaan.

Werkgevers baseren deze keuze op het idee dat dikkere mensen luier zouden zijn dan hun slankere equivalenten. Ook promoties zullen om die reden minder snel toegekend worden aan mensen met een bovengemiddeld zwaar lichaam.

Stafleden

De dikkere werknemers geven zelf aan minder te verdienen dan andere stafleden. Ook blijken ze vaker gepest te worden, aldus de Britse Marie Claire vrijdag.

“De schaal waarop werknemers met overgewicht gediscrimineerd worden op de werkvloer, wordt hierdoor erg duidelijk”, zegt een woordvoerster van Slimming World, Jacquie Lavin, erover.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat ook oudere werknemers zich geregeld gediscrimineerd voelen op de werkvloer. Van de respondenten in de leeftijdscategorie 46 jaar en hoger zegt ongeveer 20 procent zich tegengewerkt te voelen. In andere leeftijdscategorieën is dit slechts 1 procent.