AMSTERDAM - Het online vacatureaanbod is in december licht gestegen. Zo blijkt uit de Monster Employment Index - de maandelijkse barometer van de arbeidsmarkt. In totaal nam het werkaanbod met 2 punten toe naar een niveau van 89.

In januari van 2009 stond de Index nog op 123 punten. Na ruim jaar waarin de daling van het vacatureaanbod doorzette (dit begon al in 2008), lijkt het er echter op dat de ondergrens is bereikt en dat het vacatureaanbod stabiliseert.

Twee sectoren kunnen inmiddels een toename in het aantal vacatures melden ten opzichte van december 2008; research & development (25 procent) en gezondheidszorg (7 procent). De sector die het meest getroffen is, is transport & logistiek. Het vacatureaanbod staat er 99 punten lager dan eind 2008.

“De Nederlandse arbeidsmarkt heeft een zwaar jaar achter de rug met veel ontslagen en een hoger werkeloosheidscijfer. Het laatste kwartaal zien we dat de situatie stabiliseert”, aldus Diana Krieger, Managing Director van Monsterboard.nl. “Dat is een positief signaal voor 2010.”

Stijging

In de meeste sectoren was in december een lichte toename te zien in het vacatureaanbod. De Index voor research & development steeg met 14 punten het sterkst. Dit was alweer de derde achtereenvolgende stijging van het vacatureaanbod binnen research & development, wat kan duiden op een toename in innovatie en onderzoek, een positief signaal naar de toekomst.

Ook de Index van de sector gezondheidszorg steeg in december (+10) en daarmee eindigt het vacatureaanbod binnen deze sector 17 punten hoger dan vorig jaar. Andere sectoren waar het vacatureaanbod licht is gestegen zijn ondermeer juridisch (+10), onderwijs (+6), management & consulting (+4), productie (+4) en sales (+3).

De grootste daler van de Index in december was de sector horeca & toerisme, welke met 18 punten is gezakt naar een eindstand van 144 punten. De publieke sector bleef eveneens niet gespaard, daar daalde het vacatureaanbod met 7 punten. Ook in de landbouw & visserij (-4) en de bouwsector (-1) zakte de Index. Voor de overige sectoren is het vacatureaanbod gelijk gebleven met november.

Zeeland

In december is de Index van de meeste provincies licht gestegen. Zeeland vertoont de grootste toename (+4). In Drenthe, Friesland, Overijssel en Noord-Holland steeg het vacatureaanbod met 2 punten. Daarmee is Noord-Holland terug op het niveau van juli 2009.

Vergeleken met december 2008 laat Noord-Holland met een afname van 46 procdent de grootste daling van het vacatureaanbod zien.

Europa

De Europese Employment Index steeg in december niet en bleef staan op 100 punten. Het online vacatureaanbod nam het sterkst toe in Groot-Brittannië, de Index steeg hier met 4 punten naar een totaal van 120 punten.

De Index van Zweden vertoonde dezelfde stijging als die van Nederland, het vacatureaanbod in Duitsland bleef onveranderd. In de andere landen nam de Index af. De grootste daling van het vacatureaanbod was wederom zichtbaar in Italië, hier daalde de Index met 5 punten. Frankrijk (-2) en België (-1) vertoonden een lichte daling.

Index

De Monster Employment Index Europe levert maandelijks objectieve informatie over trends in online-recruitment in de Europese Unie.

De Index wordt onafhankelijk geaudit door Research America Inc - een onafhankelijk marktonderzoeksbureau – om te garanderen dat de weergegeven resultaten binnen een foutmarge van ongeveer 1 procent blijven.