AMSTERDAM - Oudere werknemers hebben het gevoel bij sollicitatiegesprekken gediscrimineerd te worden wegens hun leeftijd. Dat blijkt uit het onderzoek van vacaturesite Jobtrack onder 923 respondenten uit alle leeftijdsgroepen.

Van de respondenten in de leeftijdscategorie 46-55 voelt 15 procent zich gediscrimineerd, tegen slechts 1 procent in de leeftijdscategorieën daaronder. In de leeftijdscategorie 55+ voelt zelfs een kwart zich gediscrimineerd.

Naast dat de ouderen zich gediscrimineerd voelen, hebben ze het gevoel dat er niet goed naar hen geluisterd wordt of vinden ze de vragen die gesteld worden vervelend.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het overgrote deel van de respondenten zich ergert aan het feit dat het sollicitatiegesprek over een andere functie gaat dan in de advertentie stond vermeld. In totaal geeft zo'n twee derde (63 procent) aan dit soort gesprekken te zien als bron van irritatie.

Voorbereiding

Sollicitanten blijken zich wel gedegen voor te bereiden op het sollicitatiegesprek. Ruim de helft van de jongeren tot 26 jaar zegt de sollicitatiebrief na te laten lezen. In tegenstelling tot de jongeren, vertrouwen ouderen meer op hun eigen kunde.

Voordat sollicitanten het sollicitatiegesprek instappen, laten zij zich over het bedrijf informeren. Ze bekijken de bedrijfswebsite (88 procent), lezen de advertentie goed door (82 procent) en zoeken op het internet naar bedrijfsinformatie (66 procent).

Daarnaast bedenkt ruim driekwart van de respondenten van te voren wat hij of zij wil vragen aan de gesprekspartner tijdens het gesprek. Bijna alle respondenten (90 procent) zeggen extra aandacht te besteden aan het uiterlijk door nette kleding aan te doen.

Afwijzing 

Over het algemeen vinden de respondenten dat ze op een fatsoenlijke manier worden afgewezen. Het gebeurt niet vaak dat werkzoekenden niets meer horen na een sollicitatie. Wel laat desbetreffende afwijzing vaak te lang op zich wachten. In 60 procent van de gevallen wacht men langer dan twee weken of hoort men niks meer.

Werkzoekenden geven aan het heel belangrijk te vinden om precies te weten waarom zij zijn afgewezen. Deze informatie gebruiken zij om bij volgende sollicitaties beter voor de dag te komen. Werkgevers kunnen zich op dit vlak zeker nog verbeteren.