AMSTERDAM - Bijna de helft (42 procent) van de werknemers geeft aan in 2010 het liefst een hoger salaris te willen gaan verdienen. Een derde (33 procent) wil daarnaast graag investeren in zichzelf, onder meer door het volgen van een opleiding.

Op de derde plaats van het verlanglijstje voor dit jaar staat het bekleden van een hogere functie (twaalf procent), op de voet gevolgd door minder uren gaan werken (acht procent). Slechts vijf procent wenst meer verantwoordelijkheden te krijgen in 2010.

Bijna duizend (980) respondenten gaven op de website van Unique antwoord op de vraag: wat wil jij in 2010 in je werk bereiken? In het kader van de start van het nieuwe jaar en de goede voornemens die hierbij horen, peilde Unique wat de wensen zijn op het gebied van werk.

Motivator

Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique: “Salaris is altijd een belangrijke motivator voor werknemers. Na een crisisjaar als 2009, waarin bij veel bedrijven de salarissen niet zijn gestegen, is het begrijpelijk dat werknemers aangeven hier waarde aan te hechten.”

Peek noemt het wel opmerkelijk dat bijna eenderde aangeeft een opleiding te willen volgen.

Bezuinigd

Het afgelopen jaar is er bij veel bedrijven flink bezuinigd op de post voor opleidingen. Bedrijven realiseren zich echter dat het belangrijk is om te blijven investeren in mensen, zo blijkt ook uit de MKB Marktmonitor 2009 van Unique en TNO. Hierin geeft ruim eenderde van de bedrijven aan in 2010 meer te gaan investeren in opleidingen.

“Binnen het MKB wordt aan deze vraag van de werknemers dus zeker gehoor gegeven”, concludeert Jeannine. “In verband met de verwachte tekorten aan gekwalificeerd personeel, mede door de vergrijzing, adviseren wij ondernemers dan ook om deze resultaten ter harte te nemen en de kennis die zij in huis hebben in kaart te brengen.”