DEN HAAG - Het inkomen van Nederlandse huishoudens was in het derde kwartaal van vorig jaar 3,3 procent lager dan een jaar eerder. In totaal was er 3 miljard euro minder beschikbaar om uit te geven.

Dat kwam door lagere inkomsten uit dividend en de malaise bij zelfstandigen, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

De opbrengsten uit dividenduitkeringen liepen met 900 miljoen euro terug. Zelfstandigen hadden 700 miljoen euro minder te besteden. Daarnaast kregen huishoudens te maken met hogere pensioenpremies. Daaraan werd een half miljard euro meer uitgegeven.

Gelijk

De beloning van werknemers bleef wel vrijwel gelijk. Veel arbeidskrachten met een tijdelijk contract of die uitzendwerk verrichten verloren hun baan, maar andere werknemers kregen conform hun cao meer loon.

Werknemers profiteren van het feit dat veel cao's voor het uitbreken van de financiële crisis zijn gesloten. De gemiddelde loonstijging van werknemers bedroeg 2,3 procent. De totale beloning viel echter lager uit doordat de bonussen terugliepen.

Koersen

Positief voor de huishoudens is dat hun financieel vermogen verder toenam. Dit komt door de stijgende koersen op de aandelenmarkten. Huishoudens zagen daardoor de producten die zijn belegd in obligaties en aandelen in waarde toenemen.

In vergelijking met het tweede kwartaal steeg het financieel vermogen in het derde kwartaal met 65 miljard euro, ofwel 9 procent. In 2008 daalde het vermogen met bijna een kwart. De vermogenspositie van alle huishoudens was aan het einde van het derde kwartaal weer terug op het niveau van 2004.