AMSTERDAM - Ondanks uiteenlopende maatregelen om het verzuim terug te dringen, zijn Amsterdamse scholieren het afgelopen schooljaar juist meer gaan spijbelen.

Dat bleek uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het gemeentelijke Bureau Leerplicht Plus, dat wethouder Lodewijk Asscher van Onderwijs onlangs naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het verzuim in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is in het schooljaar 2008-2009 in totaal met 18,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De grootste groep spijbelaars zit op het voortgezet onderwijs; afgelopen schooljaar ruim 3200.

De grootste stijging vond plaats op het mbo, waar het verzuim in een jaar tijd 62 procent steeg (van 1091 naar 1767). Het bureau schrijft die toename toe aan een betere registratie van het verzuim.

De stijgingen in het primair en voortgezet onderwijs komen op conto van zogenoemd luxeverzuim, zoals een dagje eerder met vakantie.

Verminderen

Het bureau stelt zich als doel het schoolverzuim in het primair en voortgezet onderwijs met 10 procent per jaar te verminderen. Ondanks dat die doelstelling niet is gehaald, spreekt het bureau van een positief resultaat. "Het verzuim komt steeds beter in beeld.''