DEN HAAG - Negentien pas afgestudeerde academici gaan nog deze maand anderhalf jaar lang drie dagen in de week lesgeven in het voortgezet onderwijs, hun onderwijsbevoegdheid halen èn een leiderschapsprogramma volgen.  

Dat doen zij bij ABN AMRO, KPN, Ahold, Philips, Shell, DSM, AkzoNobel, McKinsey&Company, De Baak of LTP.

Het is het eerste resultaat van de proef Eerst de Klas. Aan het einde van die anderhalf jaar staan de academici voor de keuze of zij hun carrière willen voortzetten in het onderwijs, het bedrijfsleven of in een een combinatie daarvan.

Plannen

Eerst de Klas is één van de plannen uit de 'kwaliteitsagenda' Krachtig Meesterschap van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.

Ze denkt dat het onderwijs en het bedrijfsleven op deze manier veel aan elkaar kunnen hebben. "Goed leraarschap is goed leiderschap en andersom. Ik ben ervan overtuigd dat Eerst de Klas ons in de toekomst veel gaat opleveren. Deze eerste groep deelnemers slaat daarvoor in 2010 het fundament.''