DEN HAAG - Een nieuw jaar is ook het moment voor nieuwe regels. Een overzicht van veranderingen in lonen, belastingen en uitkeringen per 1 januari.

LOONSTROOKJE: Het inkomen op het loonstrookje daalt licht. Dit komt onder meer door een lagere algemene heffingskorting, een lagere arbeidskorting, een korting van de derde belastingschijf en een hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Het nettoloon daalt hierdoor bij lagere inkomens met een paar euro en bij hoge inkomens met ongeveer twintig euro per maand.

UITKERINGEN: Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van 1398,60 euro naar 1407,60 euro bruto per maand. AOW'ers zien hun netto-uitkering tussen de 2 en 5 euro per maand stijgen.

BIJSTAND: Ook de bijstand gaat omhoog als gevolg van de stijging van het minimumloon, net als uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK).

LASTENVERMINDERING: Werkgevers betalen minder premies als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet. De premiekorting bedraagt 6500 euro per jaar.

Ook dalen de werkgeverslasten voor banen van jongeren tot 23 jaar met een loon onder 50 procent van het voor de betrokken jongere geldende wettelijk minimumloon (kleine banen).

UITZENDBUREAUS: Uitzendkrachten krijgen meer mogelijkheden onderbetaling ongedaan te maken. Als ze zijn ingehuurd door niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen ze ook de bedrijven voor wie ze werken aansprakelijk stellen voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld.

Bij gecertificeerde uitzendbureaus is dit niet mogelijk.

ERFBELASTING: De tarieven in de erfbelasting gaan fors omlaag, de vrijstellingen voor partners en kinderen worden groter worden en ook het erven van een onderneming wordt fiscaal gunstiger. 

De vrijstelling van erfbelasting voor partners gaat omhoog naar 600.000 euro, de vrijstelling van erfbelasting voor kinderen gaat omhoog naar 19.000 euro, de tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10 procent over de eerste 118.000 euro en 20 procent over het restant.