AMSTERDAM - Thuiswerken zal in 2010 nog meer aan populariteit winnen. Momenteel werkt al de helft van de Nederlandse beroepsbevolking soms of regelmatig thuis. En ruim 43 procent is van plan volgend jaar een betere balans aan te brengen tussen werk en privé.

Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Microsoft Nederland, waarvoor 662 werknemers ondervraagd zijn.

Op dit moment werkt 47 procent van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens thuis. 24 procent werkt zelfs één of meerdere dagen per week thuis. 25 procent heeft het voornemen om (meer) thuis te gaan werken.

Files

Belangrijkste reden om thuis te werken blijkt om werkzaamheden af te kunnen ronden (58 procent). Mannen blijken hiernaast te kiezen voor telewerken om files en lange reistijden te vermijden. Vrouwen zien juist de mogelijkheid om de zorg voor kinderen beter te kunnen organiseren als belangrijkste reden.

 

Voorwaarde voor het succes van telewerken is het maken van goede afspraken tussen werkgever en werknemer over de output. Ook is het verstandig om te kijken of het telewerken past binnen de bestaande arbeidsovereenkomst.

Nodig

Het kan nodig blijken om een aanvullende telewerkovereenkomst af te sluiten waarin bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over wanneer thuis gewerkt wordt, loon, controle op het werk, et cetera.


"Om thuiswerken voor zowel een werknemer als werkgever een succes te laten zijn, is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de te leveren arbeidsprestatie", laat Microsoft-directeur Theo Rinsema weten aan Computable. "Dat maakt de wederzijdse verwachtingen duidelijk en vergroot impliciet het vertrouwen."