DEN HAAG - Gemeenten laten massaal geld liggen dat ze krijgen om mensen aan werk te helpen. Maar liefst negen op de tien gemeenten maakt de budgetten niet op, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Uitkeringsinstituut UWV maakt het beschikbare geld wel op.

Gemeenten krijgen geld voor de bekostiging van reïntegratie-activiteiten om werklozen te helpen bij het vinden van een baan.

Jaarlijks ontvangen alle gemeenten samen daarvoor ongeveer 1,6 miljard euro, maar in december 2007 werd 830 miljoen aan ongebruikte gelden doorgeschoven naar 2008 en december vorig jaar werd nog eens 735 miljoen overgeheveld naar 2009.

Verloren

Volgens de Inspectie hebben de gemeenten zich het afgelopen jaar vooral gericht op mensen die als gevolg van de economische crisis nog maar net hun baan hadden verloren.

Dit ging nogal eens ten koste van mensen die al langer een uitkering krijgen en die moeilijker aan werk zijn te helpen, aldus de IWI.