AMSTERDAM - Een op de vijf (19 procent) bestuurders en controleurs van bussen, trams en metro's in het openbaar vervoer voelt zich onveilig tijdens het uitoefenen van zijn of haar werk. Iets meer dan de helft (52 procent) voelt zich veilig.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder leden in de vervoerssector van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en CNV in opdracht van RTL Nieuws.

Het onderzoek is een herhaalmeting van een meting in november 2008. Destijds voelden precies even veel bestuurders en controleurs zich onveilig.

Bekogeling

Het percentage bestuurders en controleurs dat de afgelopen maanden ‘iets’ heeft meegemaakt - variërend van uitgescholden worden en bekogeling van het voertuig tot doodsbedreigingen, lichamelijk geweld en bedreiging met een wapen - is licht afgenomen (van 79 procent naar 75 procent).

Deze afname is echter met name te danken aan de afname van ‘lichte’ incidenten, zoals bespuugd worden en bekogeling van het voertuig. Nog altijd vijf procent zegt de afgelopen maanden met een wapen te zijn bedreigd, terwijl tien procent te maken heeft gehad met lichamelijk geweld en twintig procent met de dood is bedreigd.

Werkgever

Bestuurders en controleurs geven vaker dan in 2008 aan dat hun werkgever zich voldoende inspant om agressie te voorkomen, maar deze score is nog altijd laag: slechts 21 procent vindt dit, tegenover 16 procent in 2008.

Iets meer personeel is gaan vinden dat men over genoeg middelen beschikt om alarm te slaan als iemand hen bedreigt: 42 procent onderschrijft deze stelling, 37 procent is het hier mee oneens. In 2008 lag deze verhouding precies omgekeerd. Daarnaast is 56 procent het eens met de stelling dat er meteen wordt gereageerd wanneer men alarm slaat bij bedreiging. Vorig jaar was 54 procent het met deze stelling eens.

Aangifte

Ook zeggen een stuk meer bestuurders en controleurs nu dat hun werkgever ‘altijd’ aangifte bij de politie doet bij bedreiging van de werknemer (26 procent nu, tegenover 19 procent in 2008) en in geval van lichamelijk geweld tegen de werknemer (46 procent nu, tegenover 37 procent in 2008).

Bestuurders en controleurs die werkzaam zijn in stedelijke gebieden, voelen zich relatief onveiliger dan collega's die vooral in landelijke gebieden werkzaam zijn. Ook rapporteren ze een hoger percentage incidenten.

Wel zijn ze beter op de hoogte van het feit dat ze alarm kunnen slaan via de veiligheidsdienst van het bedrijf waar ze werken. Ook geven ze vaker dan hun collega's in landelijke gebieden aan dat hun werkgever altijd aangifte bij de politie doet in het geval van bedreiging of lichamelijk geweld.

Positief

Bestuurders en controleurs die het afgelopen jaar iets hebben gemerkt van maatregelen om hun veiligheid te bevorderen, zijn in overgrote meerderheid (87 procent) positief over de effectiviteit van de maatregelen.

Probleem is echter dat dit maar een kleine groep betreft: slechts een op de drie bestuurders en controleurs heeft iets van maatregelen gemerkt.