AMSTERDAM - Als werk en geld geen rol zouden spelen bij de keuze van een woonplaats, kiest het merendeel van de Nederlandse huiseigenaren voor verhuizen naar een dorp. Ook populair is wonen op het platteland of aan de kust. De voorkeur voor het stedelijk wonen is aanzienlijk kleiner.

Dat is gebleken uit representatief onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de woonvoorkeuren van Nederlandse eigenwoningbezitters. Hieraan hebben ruim 1000 verenigingsleden deelgenomen.

De voorkeuren van Nederlanders staan in schril contrast met de ambities van overheden in Nederland. Zo wil het kabinet tot 40 procent van alle nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied realiseren en hebben sommige gemeenten nog ambitieuzere doelstellingen.

Dit betekent dat relatief vaak hoogbouw wordt gerealiseerd in plaats van de gewenste eengezinswoningen in het groen.

Ontwortelen

Familie, vrienden en andere sociale banden spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een nieuwe woonplaats. Vaak kiest men er liever voor wat verder te reizen dan te 'ontwortelen' en de vertrouwde omgeving te moeten verlaten.

De aanwezigheid van natuurschoon, een rustige woonomgeving en het prijsniveau van woningen zijn andere factoren die op een eventuele verhuizing van invloed zijn en die ook samenhangen met de voorkeur voor het dorpswonen.

Provincies

De provincies Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant staan bovenaan de voorkeurslijst om naar te verhuizen. Natuurlijk zal dat veelal niet haalbaar zijn in verband met werk dat veelal geconcentreerd is in bepaalde regio's.

Opvallend is dat ruim 35 procent van de huiseigenaren in Friesland, Zeeland en Overijssel aangeeft niet te willen verhuizen naar een andere provincie, terwijl slechts 7 procent van de woningbezitters in Flevoland en Utrecht in de eigen provincie wil blijven wonen. Tenminste, als werk en geld geen rol zouden spelen.

Buitenland

Wonen in het buitenland spreekt ongeveer 25 procent van de huiseigenaren aan. België staat daarbij bovenaan, vooral door de veronderstelde hoge kwaliteit van leven. Daarna volgen Frankrijk, Portugal en Italië, die voornamelijk populair zijn vanwege het klimaat.

Duitsland wordt met name genoemd vanwege de lagere huizenprijzen. Met de verkoopopbrengst van het eigen huis in Nederland verwacht men in Duitsland een groter huis met meer grond te kunnen kopen.

Spreiding

Tweederde van de ondervraagde eigenwoningbezitters vindt dat de overheid regionale spreiding moet stimuleren door handel en industrie te bewegen om zich in 'lege' regio's te vestigen en door ervoor te zorgen dat er in alle regio's goede voorzieningen zijn, zoals scholen, ziekenhuizen en theaters. Daardoor zouden alle provincies even aantrekkelijk moeten worden voor potentiële bewoners.

Voor de volledige resultaten van het onderzoek, klik hier.