AMSTERDAM - Nederlandse werknemers gaan er volgend jaar niet op vooruit als ze geen salarisverhoging krijgen. Bij een gelijkblijvend brutosalaris houden ze netto gemiddeld minder over dan in 2009.

Dat blijkt uit berekeningen die automatiseerder Logica donderdag presenteerde.

De nettolonen dalen volgend jaar door een combinatie van factoren. Zo gaat de inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet met 0,15 procent omhoog, daalt de algemene heffingskorting met 20 euro en gaat de arbeidskorting met 47 euro op jaarbasis omlaag.

Schijven

De invloed van de pensioenpremies verschilt per sector. In de kleinmetaal gaan de premies licht omhoog, terwijl ze in de grootmetaal gelijkblijven. Werknemers van de overheid zien de pensioenpremies dalen.

De percentages voor de eerste twee schijven van de loonbelasting gaan in 2010 met 0,05 procentpunt omlaag, tot 33,45 procent voor de eerste en 41,95 procent voor de tweede schijf.

De derde schijf (42 procent) en vierde schijf (52 procent) blijven ongewijzigd.

Minimum

Werknemers met een minimuminkomen (1407,60 euro per maand) gaan er het minst op achteruit. Zij houden per maand 3,18 euro minder over. Bij een maandsalaris van 4500 euro is de daling met 15,76 euro het grootst.

Voor cao's waarin per 1 januari een salarisverhoging is afgesproken vallen de berekeningen iets gunstiger uit. Het inkomen van die werknemers blijft na aftrek van belastingen gelijk of gaat licht omhoog. Zo kunnen werknemers in de sector grootmetaal rekenen op iets meer financiële armslag, dankzij een verhoging van het brutosalaris met 0,75 procent.