DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) trekt opnieuw geld uit om bedrijven en kennisinstituten te helpen om in economisch moeilijke tijden toch te investeren in onderzoek.

Van der Hoeven kondigt dinsdag aan dat ze 45 miljoen euro beschikbaar stelt, waarmee 539 kenniswerkers en 55 jonge onderzoekers en ontwerpers aan de slag kunnen bij 51 instellingen en bedrijven.

Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft veel belangstelling voor het project, waarvoor Van der Hoeven en haar collegabewindsman Ronald Plasterk (Onderwijs) eerder al 135 miljoen euro uittrokken.

Door dat geld kunnen 1336 kenniswerkers en 136 jonge onderzoekers toch aan de slag blijven.

Straat

Detachering voorkomt dat de kenniswerkers op straat komen te staan. Daardoor zou veel onderzoekscapaciteit verdwijnen, die volgens de ministers in deze crisistijd niet eenvoudig weer is op te bouwen.

Het kabinet wil met de maatregel de kenniswerkers behouden voor de Nederlandse bedrijven en tevens wetenschappelijke kennis gebruiken om maatschappelijke thema's op te lossen. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, maar ook door onderzoekers te laten kijken naar het gebruik van lichte materialen voor voertuigen. Die zouden daardoor minder energie verbruiken.