AMSTERDAM – Het midden- en kleinbedrijf heeft de klappen van de crisis goed opgevangen en kijkt weer optimistisch naar de nabije toekomst. 65 procent verwacht het komende jaar een beter resultaat.

Dat het op ‘de zaak’ minder druk was, heeft ook een positieve bijwerking: ondernemers vinden dat de balans tussen werk en privé over het afgelopen jaar beter in evenwicht was.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse eindejaarsenquête, waarin ondernemers gevraagd wordt naar hun persoonlijke ervaringen over het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar.

Hard aangekomen

Terugkijkend op 2009 is de belangrijkste conclusie dat de crisis hard is aangekomen in de sector: van de respondenten gaf 53 procent aan minder orders te hebben ontvangen of minder afzet te hebben gerealiseerd in 2009.

Eén op de acht bedrijven heeft vanwege de crisis personeel moeten ontslaan. Ook geeft een derde van de ondernemers aan dat het betalingsgedrag van afnemers is verslechterd. Bijna één op de vijf (18 procent) heeft afgelopen jaar te maken gehad met liquiditeitsproblemen.

Onverwacht positief

De crisis heeft een onverwachte positieve bijwerking: de keerzijde van de economische tegenwind is dat ondernemers meer tijd en aandacht konden besteden aan hun privé-leven.
Ondernemers gaven in 2008 nog gemiddeld een 5,8 als rapportcijfers aan de balans tussen werk en privé, terwijl dit cijfer over 2009 uitkomt op een 6,4.

Uit de enquête blijkt dat ondernemers nog altijd veel zelfvertrouwen hebben. Ze waarderen de prestaties van hun eigen bedrijf ten opzichte van de concurrent met een 7,1. Het eigen personeel krijgt met een 7,5 zelfs nog meer vertrouwen. 

Komend jaar

Voor komend jaar verwacht ruim 65 procent een beter resultaat te behalen. Concurrentie uit het buitenland blijft een geringe bedreiging: noemde in 2006 nog één op de vijf ondernemers deze competitie als een reële dreiging, in 2009 zakte dit naar 10 procent en voor 2010 verwacht 13 procent de strijd te moeten aangaan met buitenlandse spelers.

In totaal hebben bijna 2.000 zelfstandige ondernemers meegedaan aan de vijfde jaargang van deze enquête, die door GIBO Groep Accountants en Adviseurs, LTO Noord Advies en MKB Adviseurs is georganiseerd. Voor het midden- en kleinbedrijf deelden 1.000 respondenten hun ervaringen en verwachtingen.