AMSTERDAM - Vlam in de pan en stoppen die doorslaan - mannen denken dat ze veilig met elektriciteit en gas omgaan in huis, maar de praktijk is weerbarstiger. Dat komt vooral tot uitdrukking tijdens de kerstdagen.

Mannen (21 procent) hebben ten tijde van de Kerst vaker een ongeluk veroorzaakt door kortsluiting of overbelasting van stopcontacten of verlengsnoeren dan vrouwen (12 procent). Dat blijkt uit Energieveilig, het onderzoek naar energie en veilig gedrag in huis, waarbij de focus vooral lag op de feestdagen.

Tijdens de Kerst wordt massaal extra keukenapparatuur gebruikt. Vooral een gourmet- of fonduestel blijkt populair (53 procent), zo blijkt uit het onderzoek. Maar met al deze extra apparaten en kerstversieringen nemen ook de risico's op overbelasting, kortsluiting of zelfs brand toe.

Veilig

Mannen blijken vaker te vinden dat zij zeer veilig omgaan met elektriciteit en gas in de woning, maar zij hebben wel vaker een ongeluk meegemaakt veroorzaakt door kortsluiting of overbelasting van stopcontacten of verlengsnoeren dan vrouwen.

Bij mannen ging het dan vaker om het krijgen van een elektrische shock (43 procent) en bij vrouwen (33 procent) om het doorbranden van apparatuur. Meer mannen weten hoe zij - indien nodig - het gas en de elektriciteit snel en veilig moeten afsluiten (92 procent versus 76 procent).

Mis

Nederlanders denken over het algemeen veilig om te gaan met elektriciteit en gas in huis. Toch is er bij meer dan de helft wel eens iets mis gegaan. Zo geeft 53 procent aan dat de stoppen wel eens zijn doorgeslagen, vaak door een defect apparaat of door overbelasting.

Het Energieveilig-onderzoek werd eind november 2009 uitgevoerd onder 840 Nederlanders. De rapportage is gebaseerd op een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Op www.energieveilig.nl staat een eenvoudige checklist waarmee mensen snel kunnen zien of hun huis energieveilig is.