DEN HAAG - Bestuurders bij de overheid en in de semipublieke sector, zoals directeuren van scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties, krijgen voortaan bij ontslag maximaal één jaarsalaris als vergoeding.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel daartoe van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken).

Volgens een woordvoerder van Ter Horst geldt de maximering van de ontslagvergoeding voor alle bestuurders in de (semi-)publieke sector. Er wordt niet naar de hoogte van het salaris gekeken, zei hij.

Donner

Er zit wel een inkomensgrens in een wetsvoorstel van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) voor aftopping van ontslagvergoedingen in het bedrijfsleven.

Donner heeft met vakbonden en werrkgevers afgesproken te regelen dat mensen met jaarinkomens vanaf 75.000 euro maximaal één jaarsalaris meekrijgen bij ontslag.

Onrechtvaardige verschillen

De Raad van State heeft gewaarschuwd dat door het voorstel van Donner onrechtvaardige verschillen kunnen ontstaan tussen mensen die net boven of onder de 75.000 euro verdienen. De Tweede Kamer buigt zich momenteel over het plan.

Een Kamermeerderheid, waaronder ook regeringspartijen van CDA en PvdA, heeft zich er al kritisch over uitgelaten. Maar CDA en PvdA hebben wel gezegd een akkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden te respecteren als daarmee discussie over ontslagrecht opgelost is.

Wetsvoorstel

Ook het plan van Ter Horst moet nog in de Kamer worden behandeld. De bedoeling is het mee te nemen in haar wetsvoorstel over een salarisnorm (maximaal 181.733 euro) voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector.

Het voorstel komt overeen met het advies van de zogeheten commissie-Dijkstal, die is ingesteld na ophef over hoge beloningen bij de overheid.

Maar in afwijking van Dijkstal wil het kabinet geen uitzonderingen maken op de regel dat bestuurders bij de overheid maximaal een jaarsalaris als ontslagvergoeding krijgen. Als er toch sprake is van een hogere gouden handdruk, dan wordt het deel boven de norm teruggevorderd.