AMSTERDAM - De economische crisis beïnvloedt ook de manier waarop werknemers denken over de organisatie waar zij werken. Hoe dat gebeurt varieert enorm. Onder ambtenaren is de tevredenheid over hun werkgever dit jaar een stuk toegenomen.

Bij banken, zakelijke dienstverleners ict- en mediabedrijven groeit juist het ongenoegen van werknemers. Maar ook binnen sectoren zijn de verschillen groot.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het zakenblad Incompany onder een kleine 6500 werknemers van 135 Nederlandse organisaties.

Opwaartse lijn

Vier jaar achtereen steeg de tevredenheid gestaag, maar de recessie heeft een einde gemaakt aan de opwaartse lijn. Het gemiddelde cijfer dat werknemers aan hun bedrijf toekennen, is nauwelijks veranderd. ''Het is ietsje gedaald, maar dat mag geen naam hebben''. zegt hoofdredacteur René Gerhardus van Incompany. Toch zijn er grote verschuivingen.

Bij een derde van de organisaties zijn de werknemers tevredener dan ooit in de afgelopen vijf jaar. Een op de zes bedrijven behaalden echter de laagste score in vijf jaar tijd.

Ontevredenheid

Binnen banken, zakelijke dienstverleners ict-en mediabedrijven neemt de ontevredenheid van werknemers toe. De meesten zijn bang voor hun baan en zijn minder te spreken over hun carrière, arbeidsvoorwaarden en de cultuur bij hun werkgever. ''De grote onzekerheid over hun toekomst zorgt ervoor dat de kloof tussen werkvloer en directeur groeit"", aldus Gerhardus.

Ook binnen sectoren zijn de verschillen groot en het is volgens Gerhardus dit jaar vooral de bedrijfscultuur die de tevredenheid bij werknemers bepaalt.

Winnaar Sogeti, dat van het personeel een 7,6 krijgt, komt uit dezelfde ict-sector als Hewlett-Packard dat met een 5,4 op de laatste plaats staat. ''HP saneerde, sneed hard in het eigen vlees en vervreemdde van zijn werknemers, zegt Gerhardus. Sogeti kiest voor een overlegmodel.

Overheidsinstanties

Ambtenaren zijn dit jaar lovend over hun werkgever. Veel overheidsinstanties krijgen een hogere waardering dan zij ooit hebben gehad, hoewel nog geen enkele in de top tien staat. ''Over baanzekerheid waren de ambtenaren altijd al zeer tevreden, maar nu roemen zij ook hun arbeidsvoorwaarden. ''Bij bijna alle ministeries vliegen de cijfers voor salariëring omhoog'', zegt Gerhardus. ''Het lijkt wel alsof er een loongolf is geweest''.

ASML, dat vorig jaar nog het hoogste cijfers kreeg (7,9), is nu niet meegenomen in het onderzoek. Sogeti deed voor het eerst mee.