DEN HAAG - Het CDA wil dat onderzocht wordt hoeveel vrouwelijke werknemers zich direct na hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden, omdat ze nog onvoldoende hersteld zijn na de geboorte van hun kind. Tweede Kamerlid Eddy van Hijum heeft daarom woensdag tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken gevraagd.

Van Hijum stelt van werkgevers veel signalen te krijgen dat zij nu vaak het loon van zieke werkneemsters moeten doorbetalen, omdat het zwangerschapsverlof te kort blijkt. Het CDA-Kamerlid wijst erop dat sowieso al binnen de Europese Unie gedacht wordt aan het instellen van een nieuwe richtlijn van achttien weken zwangerschapsverlof. In Nederland geldt dat een werkneemster voor en na de bevalling recht heeft op in totaal zestien weken verlof.

CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft zich in Europa altijd verzet tegen de verlenging van het zwangerschapsverlof, omdat in zijn ogen niet is aangetoond dat dit nodig is om de gezondheid van moeder en kind te beschermen. Maar zijn partijgenoot Van Hijum twijfelt daar nu aan, door de vele ziekmeldingen waarover werkgevers klagen.

Bovendien buigt de Kamer zich momenteel over voorstellen van het kabinet voor modernisering van verlofregelingen. Dan is het volgens Van Hijum ook goed om te weten of de huidige regeling bij zwangerschap en bevalling wel voldoet. Hij stelde dat uit onderzoek blijkt dat 66 procent van de werkgevers en 72 procent van de werknemers de huidige regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof te kort vinden.

Verder vroeg SGP-Kamerlid Bas van der Vlies aan Donner om een verlofregeling voor zelfstandig ondernemers die een kind adopteren. Dat is volgens hem wel zo eerlijk, omdat er onlangs voor zelfstandig onderneemsters wel het zwangerschapsverlof is geregeld met een uitkering van de overheid.