DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Plasterk (Media) gaat uitzoeken of het mogelijk is om journalistieke werkgevers kortingen te geven op het in dienst nemen of in dienst houden van journalistiek personeel.

Een motie van deze strekking kreeg dinsdag steun van een meerderheid in de Kamer.

De indieners van de motie, Martijn van Dam (PvdA), Boris van der Ham (D66) en Mariko Peters (GroenLinks), willen de journalistieke sector steunen.

Die heeft het zwaar wegens de economische tegenwind. Mensen nemen minder snel een abonnement op een krant, advertentieprijzen staan onder druk en mensen vinden het steeds meer normaal dat nieuws gratis is.

Hoogwaardige journalistiek

Veel Kamerleden vinden het behoud van kwalitatief hoogwaardige journalistiek in Nederland belangrijk en willen daarom dat Plasterk gaat kijken naar de werkgeverslasten.

Ze vermoeden dat het geven van (fiscale) voordelen wellicht verzachtend kan helpen voor de sector.

Elektronische platforms

De indieners willen ook dat de bewindsman gaat kijken of het verstrekken van nieuws op elektronische platforms onder een lager btw-tarief kan vallen.

Op basis van Europese regelgeving zijn daar misschien mogelijkheden voor, denken de parlementariërs.

Motie

Voorafgaand aan de stemming ontraadde Plasterk, die de plannen van de Kamerleden binnen het kabinet had besproken, de motie.

''Wij wijzen erop dat de afgelopen jaren het streven juist gericht is geweest op reductie van het aantal afdrachtverminderingen'', stelde Plasterk in een brief aan de Kamer.

Ook zien hij en zijn collega Wouter Bos (Financiën) niets in een andere btw-richtlijn. De Kamer wil echter dat Plasterk toch gaat uitzoeken of er mogelijkheden zijn.

Overheadkosten

De Kamer steunde ook een motie waarin de minister wordt gevraagd om te kijken of de overheadkosten in Hilversum (omroepkantoren en dergelijke) omlaag kunnen.

Nu Plasterk twee nieuwe omroepen tot het bestel wil toelaten (WNL en PowNed) zijn de volksvertegenwoordigers bang dat die nieuwelingen eigen kantoren gaan openen en administratief personeel gaan aannemen.

Volgens de Kamer kunnen dat soort kosten worden gedeeld met bestaande omroepen.