AMSTERDAM - Nederlandse werkgevers rapporteren voor het eerste kwartaal van 2010 de somberste werkgelegenheidsvoorspellingen sinds 2003, aldus uitzendonderneming Manpower Inc. dinsdag in een persbericht.

Voor het eerste kwartaal van 2010 bedraagt het in de barometer zogeheten nettowerkgelegenheidscijfer -3 procent en dat is een verschil van 10 procentpunten met dezelfde periode vorig jaar. Het is het somberste cijfer sinds 2003.

Het nettowerkgelegenheidscijfer is het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen minus het percentage dat een inkrimping voorziet. Het nettowerkgelegenheidscijfer in het derde en het vierde kwartaal van 2009 stond op 0 procent.

Overigens staan deze cijfers haaks op de mening van Nederlandse ondernemers, die na vier kwartalen pessimisme de toekomst juist weer rooskleuriger zien.

Vroeg-cyclisch

Terwijl de vroeg-cyclische transportsector de meest bemoedigende vooruitzichten kent, zijn werkgevers vooral somber over de vooruitzichten in de overheid en maatschappelijke dienstverlening. Geografisch gezien zijn werkgevers in het oosten van het land het meest pessimistisch.

Manpower zegt dat een economisch herstel als deze zich aandient, in eerste instantie zal leiden tot een verhoging van de productiviteit per werknemer dan door een groei van personeel.

Omzetdaling

Donderdag meldde Randstad dat de omzetdaling in Nederland tot in november redelijk stabiel is."Wij herkennen ons in deze waarneming," zegt woordvoerder Haiko van der Pol van Manpower tegen Dow Jones Nieuwsdienst.

"Een herstel op volumebasis tekent zich op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2010 af, terwijl er in het eerste kwartaal van het volgend jaar daarvan nog weinig zichtbaar zal zijn, omdat met name terughoudende bedrijven nog steeds personeel ontslaan, zegt Van der Pol. "Echter, als een herstel zich toont, zou het zomaar zo kunnen zijn dat het meteen hard omhoog gaat", voegt Van der Pol toe.

Vervoer

Een hogere productiviteit betekent meer producten en ook meer vervoer, waardoor de transportsector de sterkste verwachting laat zien.

Voor het eerste kwartaal van 2010 staat de indicator +4 procent tegen -6 procent in het vierde kwartaal van 2009. De verbetering komt deels door een plus in de regio West, waar werkgevers positiever zijn over het uitbreiden van personeel.

Werkgevers in de andere drie regio's voorspellen een personeelskrimp gedurende het eerste kwartaal van 2010. De laagste werkgelegenheidsprognose is afkomstig van werkgevers in Oost-Nederland, waar het netto werkgelegenheidscijfer -8 procent is. In Noord- en Oost-Nederland is dat respectievelijk -5 en -3 procent.

Slechter

Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2009 zijn de verwachtingen aanzienlijk slechter in zowel Oost- als Zuid- Nederland en licht gedaald in Noord-Nederland. In West- Nederland is sprake van een geringe verbetering.

Kijkend naar de werkgelegenheidsverwachting op basis van sectoren blijkt dat in drie van de negen sectoren van het bedrijfsleven een groei van het personeelsbestand in het eerste kwartaal van 2010 voorspelt.

Op basis van onderzoeksresultaten wordt groei van het personeelsbestand verwacht bij de nutsbedrijven, mijnbouw en de sector transport, opslag en communicatie, aldus Manpower.

Zeven sectoren

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 zijn de verwachtingen voor de werkgelegenheid in zeven sectoren verslechterd. Ten opzichte van het vorige kwartaal rapporteren werkgevers in vijf sectoren een daling van het werkgelegenheidscijfer.

Werkzoekenden in de sector overheid en maatschappelijke dienstverlening hebben te kampen met het zwakste werkgelegenheidsklimaat met een indexcijfer van -2 procent tegen 2 in het vierde kwartaal van 2009.

Wereldwijd zijn werkgevers het meest optimistisch over aantrekkende werkgelegenheid in India. Van de 35 landen en gebiedsdelen die meedoen aan de barometer van Manpower zijn er 25 voorzichtig positief. Negatief zijn er nu nog maar 9, vergeleken met 15 het vorige kwartaal.

Wereldwijd

In de Manpower Employment Outlook Survey voor het eerste kwartaal van 2010 zijn wereldwijd bijna 71.000 leidinggevenden op het gebied van human resource ondervraagd die werkzaam zijn bij publieke en private organisaties.

Van deze ondervraagden was 56 procent afkomstig uit 9 landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; 22 procent uit acht landen en regio's verspreid over Azie Pacific en 22 procent uit 18 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

De resultaten van het Manpower Employment Outlook Survey voor het tweede kwartaal van 2010 worden op dinsdag 9 maart 2010 bekendgemaakt.