RIJSWIJK - Het wordt financieel gezien steeds minder aantrekkelijk om een kinderopvangorganisatie te runnen.

Een dalend rendement, beperkte reserves, komende overheidsbezuinigingen en marktverzadiging maken de financiële toekomst voor een kinderopvangbedrijf steeds minder rooskleurig.

Hiervoor waarschuwt in het sectorrapport 2009 het Waarborgfonds Kinderopvang, een onafhankelijke stichting die garant staat voor bancaire financieringen in de kinderopvang.

Ondanks de recessie heeft de kinderopvang het in 2008 redelijk goed gedaan. De toekomst is echter een heel ander verhaal, blijkt uit het rapport.

Kwalitietseisen

De vermogenspositie kinderopvang mag dan licht zijn verbeterd, ondertussen gaat er steeds meer geld op aan de kosten voor steeds hogere kwaliteitseisen.

''Het probleem is dat de ondernemers ook niet teveel boven het vergoedingstarief kunnen gaan zitten, omdat ouders dan gaan afhaken. Wat dat betreft hebben ze maar beperkte speelruimte'', licht een woordvoerster van het fonds toe.

Het Waarborgfonds stelt dat de houdbaarheid van het huidige kinderopvangstelsel op de langere termijn een bedreiging kan vormen voor de financiële positie van de sector.

Motor

''De overheidsuitgaven aan kinderopvang zijn sinds 2005 een belangrijke motor achter de omzetgroei in de sector. De onzekere economische ontwikkelingen en het belang van houdbare overheidsfinanciën op de (middel-)lange termijn kan voor de overheid aanleiding zijn de financiering te heroverwegen'', staat in het rapport.

Vooralsnog is er een sterke groei te zien, zowel qua capaciteit als omzet. De capaciteit is in 2008 toegenomen met bijna 22 procent. De omzet steeg in 2008 met meer dan een derde, van ongeveer 2,5 miljard in 2007 naar bijna 3,5 miljard in 2008.