AMSTERDAM - Studenten op lerarenopleidingen worden vanaf volgend schooljaar getoetst op hun kennis. Zolang ze deze landelijke toets niet hebben gehaald, kunnen ze niet aan de slag.

Dat staat in de zogenoemde Kennisbasis die de pabo's en de tweedegraads lerarenopleidingen samen hebben opgesteld.

Het plan wordt maandag gepresenteerd aan staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA).

Minimum

Experts van binnen en buiten lerarenopleidingen hebben volgens de HBO-raad aan het plan meegewerkt.

Studenten op pabo's moeten vanaf volgend jaar minimaal vijf uur aan rekenen en vijf uur aan taalonderwijs besteden. Na de propedeuse en aan het eind van de studie wordt hun kennis getoetst.

Keus

De pabo-studenten moeten zich daarnaast specialiseren in lesgeven aan oudere of juist aan jongere kinderen.

De hogescholen zijn er nog niet uit of de studenten meteen bij aanvang van de studie een keus moeten maken, of pas als ze hun propedeuse hebben gehaald.

Ook op de tweedegraads lerarenopleidingen, die docenten klaarstomen voor het voortgezet onderwijs, wordt na de propedeuse en aan het eind van de studie een toets ingevoerd.

Kritiek

De toets verschilt per vak. Voor Frans bestaat hij bijvoorbeeld voor de helft uit vakkennis voor Frans en voor de helft uit praktijkkennis zoals pedagogiek en didactiek.

De Onderwijsraad adviseerde halverwege dit jaar al om landelijke toetsen in te voeren, zodat het niveau van afgestudeerde leerkrachten beter te vergelijken is.

Op het niveau van pabo-studenten was veel kritiek, vooral toen bleek dat sommige studenten het rekenniveau van groep 8 niet haalden.

Positief

CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk lanceerde vorige week een idee om een taal- en rekentoets voor zowel aankomende als zittende docenten in te voeren. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) noemde dat toen een 'heel goed idee'.

De toets moet een garantie bieden dat de 130 duizend leraren die voor de klas staan voldoende gekwalificeerd zijn. De bonden zijn overwegend positief het plan.