AMSTERDAM – Het leven van de gemiddelde werknemer is er sinds de economische crisis beslist niet makkelijker op geworden. Zo zegt ruim de helft (51 procent) van de Nederlandse werknemers dat ze nu harder moeten werken van de baas.

Daarnaast moet er harder ge-netwerkt worden (vindt 30 procent) en moet er van de baas meer verkocht worden (aldus 21 procent). Dit is gebleken uit een enquête van HRD-adviesbureau GITP.

Bij 65 procent van de organisaties worden sinds de crisis veel bezuinigingen doorgevoerd. 40 procent van de werknemers moet andere kwaliteiten aanwenden om succesvol te zijn en 37 procent heeft andere taken gekregen.

Gedrag

“Hoewel werkgevers sinds het uitbreken van de crisis ander gedrag van hun werknemers eisen en andere taken belangrijker worden, krijgen zij hier nauwelijks begeleiding in”, zegt Anthon van der Horst, regiodirecteur bij GITP. “Zonder te investeren in het personeel kunnen zij zich ook niet ontwikkelen en andere vaardigheden aanleren.”

Investeren om te bezuinigen is een spagaat waar veel werkgevers niet goed uitkomen, aldus Van der Horst.

Mobiliteit

Efficiency, inzet en probleemoplossend vermogen zijn competenties die werkgevers juist nu vragen bij hun werknemers. Om dit verder te ontwikkelen willen de meeste werknemers een training, cursus, coaching door een externe of meer overleg. Werkgevers zelf zien veel meer heil in alleen werkoverleg of coaching door collega’s.

Van der Horst: “Door de crisis is de mobiliteit sterk toegenomen en is er meer uitstroom. Des te groter zou de reden moeten zijn om de collega’s die achterblijven optimaal uit te rusten.”
Werknemers zelf vinden dit dermate belangrijk dat, ook al investeert de werkgever niets, 95 procent zelf tot 1.000 euro uit zou willen geven, 5 procent nog meer.

Crisisbestendig

Desondanks heeft 75 procent van de respondenten er alle vertrouwen in dat hun organisatie de crisis overleeft. Zij geven de eigen organisatie het rapportcijfer 6 of meer voor crisisbestendigheid.

Het management kan de crisis wel nog beter bestrijden door meer te overleggen (37 procent), meer draagvlak te organiseren (34 procent) en niet alleen op korte termijn aan paniekvoetbal te doen (18 procent).

Leiding

Hoewel er zeker wat te verbeteren valt, vindt 56 procent van de geënquêteerden de leiding capabel genoeg om het bedrijf te laten overleven. 44 procent denkt van niet of weet het nog zo net niet.

55 procent van de Nederlanders geeft aan op dit moment een nieuwe stap te willen zetten in zijn loopbaan. Een op de vijf gaat echter het thuisfront niet betrekken bij deze stap.

De enquête is afgenomen via de website Hoe lang zit jij nog op je werkplek. In totaal hebben 524 werknemers de vragen beantwoord.