DEN HAAG - Beleidsmedewerker Renze Brouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de best schrijvende ambtenaar van 2009. Dat maakte de organisatie van de schrijfwedstrijd donderdag in Den Haag bekend.

Ruim tachtig ambtenaren deden dit jaar mee aan de wedstrijd. Brouwer won met de brief die hij namens zijn minister Gerda Verburg schreef aan een 12-jarige jongen uit Groningen. Die wilde weten hoe hij uit de informatie op een etiket kon vaststellen of er in een bepaald product varkensvlees was verwerkt.

De jury was unaniem van oordeel dat de brief van Brouwer de meest 'burgervriendelijke' was van alle inzendingen. Hij kreeg de Gouden Veer overhandigd, de wisseltrofee die aan de eretitel verbonden is.

De schrijfwedstrijd, die in 2004 in het leven werd geroepen, werd vorig jaar ook door een ambtenaar van het ministerie van LNV gewonnen.