AMSTERDAM - Er blijkt een relatie te bestaan tussen assertiviteit van werknemers en hun bevlogenheid. Mensen die hoog scoren op assertiviteit blijken meer vitaal te zijn in vergelijking tot mensen die laag scoren.

Ook blijken mensen die hoog scoren op assertiviteit, hoger te scoren wat betreft ijver. Dit blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen, dat het afgelopen half jaar is uitgevoerd onder 2.400 werkende Nederlanders.

Dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht: "Mensen met een burn-out blijken vaker subassertieve mensen te zijn. Zij zijn over het algemeen gevoeliger voor hun omgeving en geven minder snel hun grenzen aan. En ervaren daardoor dus meer negatieve dan positieve effecten van hun werk.”

Omgevingsfactoren

De mate van bevlogenheid wordt volgens Schaufeli met name beïnvloed door omgevingsfactoren, die minder makkelijk te beïnvloeden of te veranderen zijn (niet-functionerende leidinggevende, slechte arbeidsomstandigheden etc.).

“Uit dit onderzoek blijkt dat je als individu wel degelijk invloed kunt hebben op je bevlogenheid. Dat hangt met name af van de hoeveelheid ‘hulpbronnen’ waar mensen over beschikken”, aldus de onderzoeker. “Assertiviteit is zo’n hulpbron. Deze competentie maakt je weerbaarder en maakt dat je beter je grenzen kunt aangeven.”