DEN HAAG - Een kwart van de 700.000 mensen die jaarlijks via een uitzendbureau aan de slag gaan, behoort tot de groep mensen die moeilijk aan de slag komen. Het gaat dan om ouderen, langdurig werklozen en etnische minderheden.

Ook in tijden van crisis biedt uitzendwerk hun kansen.

Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Ecorys in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft verricht naar de instroom van uitzendkrachten. Ecorys volgt die instroom sinds 1993 op basis van een steekproef onder 45.000 uitzendkrachten.

Vaste baan

De ABU presenteerde de uitkomsten van het onderzoek donderdag in Den Haag. Gemiddeld vinden per jaar 200.000 uitzendkrachten een vaste baan, zo blijkt uit het onderzoek.

Volgens de onderzoekers is het aandeel van de mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt in het uitzendwerk sinds 2000 structureel toegenomen. In tijden dat het economisch minder gaat, stijgt hun aandeel iets.

Deze mensen zijn vaak op zoek naar een vaste baan. Gaat het economisch slecht, dan kunnen zij die niet vinden en wijken zij uit naar een uitzendbureau, legt Peter Donker van Heel van Ecorys uit.

Bewijs

Er is volgens hem geen bewijs te vinden voor de veronderstelling dat uitzendbureaus kansarmen massaal dumpen bij een economische teruggang. In de huidige crisis zijn wel tienduizenden uitzendkrachten eruit gevlogen.

Dat treft dan vooral buitenlanders die in goede tijden in Nederland zijn komen werken, maar ook studenten en scholieren.

Gemiddeld vinden per jaar 200.000 uitzendkrachten een vaste baan, zo blijkt uit het onderzoek. Een op de zeven uitzendkrachten krijgen een vaste baan bij de werkgever die hem heeft ingehuurd.

"Een deel van hen zou anders geen baan hebben gevonden'', aldus Donker van Heel. De overigen vinden elders werk. Voor de kansarmen onder de uitzendkrachten liggen die aantallen iets lager.

Toegenomen

De Flexwet uit 1999 heeft - zoals ook de bedoeling van de wet was - de uitzendkracht meer werkzekerheid geboden, constateren de onderzoekers. Sindsdien is zowel de gemiddelde uitzendduur als de gemiddelde kans op een baan toegenomen.

Marcel Nuyten van FNV Bondgenoten wijst erop dat nog steeds een grote groep mensen 'blijft hangen' in flexwerk en van het ene in het andere tijdelijke baantje rolt. Met daartussen perioden waarin zij een uitkering moeten aanvragen.

Ook komen zij lang niet allemaal in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering omdat de periode dat zij hebben gewerkt niet lang genoeg is.