AMSTERDAM – Sinterklaas is een traditie die in ere moet worden gehouden, vinden vrijwel alle werknemers (88 procent) in Nederland. Veel werknemers (de helft) zouden het daarom leuk vinden als er ook op het werk aandacht aan besteed wordt.

Dat hoeft niet groots: de meeste werknemers zijn al blij met een kleinigheidje of een viering voor de kinderen van het personeel. Dat is gebleken uit een rondvraag van Randstad.

Overigens meldt 35 procent eerder (of ook) met Kerst een aardigheidje te verwachten. Bij bijna drie op de tien werknemers is er een kerstviering voor de medewerkers.

Wergever

Een derde van de werknemers (31 procent) geeft aan dat de werkgever het budget voor de Sinterklaasviering in deze mindere economische tijden beter aan iets anders kan besteden. Bijna 60 procent is het daar juist niet mee eens: crisis of geen crisis, Sinterklaas moet gevierd worden, zeggen zij.

Wel zegt de helft van de werknemers begrip te hebben als de viering dit jaar wat soberder uitpakt.

Thuis

De onderzoekers vroegen werknemers in Nederland ook hoe ze de feestdagen thuis vieren. Daarbij gaf 32 procent aan zowel Sinterklaas als Kerst te vieren. 9 Procent viert alleen Sinterklaas, 39 procent alleen Kerst en ruim één op de vijf werknemers viert thuis geen van beide feesten.

Aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw Research, hebben 436 werknemers deelgenomen.