RIJSWIJK - Kleuterjuffen vinden hun werk niet meer leuk. Ze komen onder meer in opstand tegen de Cito-toetsen, leermethoden en toenemende druk op de kleuters.

Dat blijkt uit een enquête die het Onderwijsblad hield. Ruim 350 kleuterjuffen deden mee met het onderzoek; 90 procent vindt dat onderwijs aan de kleintjes te schools wordt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de juffen het onderwijs te veel verzakelijkt vinden. ''Het speelse gaat eruit, het muzikale ook: alles wordt steeds meer prestatiegericht. Muziek is belangrijk om de kinderen iets nieuws te leren. Kleuters mogen geen kleuters meer zijn, blijkt uit de peiling.''

Oefenen

Een van de geënquêteerde verzucht: Vroeger hoefde je in de kleuterklas je naam nog niet te kunnen schrijven. Nu moeten de kleuters al vijftien letters kennen; de letters van hun naam en een paar andere erbij. Ik probeer het speels te houden, maar het is steeds meer: oefenen, oefenen, oefenen.

Meer dan de heft van de geënquêteerden vindt dat de vaak geadviseerde werkbladen en lesmethoden in de kleuterklassen niet bijdragen aan goed onderwijs. Ze worden soms alleen gebruikt omdat het moet. Ook het gebruik van de Cito-toets gaat niet van harte.

Dikke mappen

De planning stuit ook veel juffen tegen de borst. ''Er staan inmiddels dikke mappen op mijn bureau. Ik denk wel eens: dit is een kleuterklas, geen administratiekantoor'', reageert een van hen.

Het onderzoek werd gehouden onder leerkrachten die in de jaren tachtig de opleiding tot kleuterjuf (Klos) hebben gevolgd. Sinds twintig jaar verzorgen de pabo's de opleiding.

Veel ondervraagden willen dat er weer een speciale opleiding komt tot kleuterleidster. Het Onderwijsblad wordt uitgegeven door de Algemene Onderwijsbond (AOb).