DEN HAAG - Jongens moeten uitkijken dat ze niet overvleugeld worden door meisjes. Daarvoor waarschuwde demograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bij de presentatie van de tweede Landelijke Jeugdmonitor.

Jongens kunnen een nieuwe risicogroep worden.

Latten noemde het een ''historische omkering'' dat de vrouwen van straks over meer kennis lijken te gaan beschikken dan mannen.

De afgelopen jaren is het aantal studenten aan een hogeschool of universiteit toegenomen en de voorsprong die vrouwen daar hadden, hebben ze alleen maar vergroot.

Jeugdwerkloosheid

Jongens maken ook vaker dan meisjes hun school niet af. Hun grotere kwetsbaarheid is nu al terug te zien in de jeugdwerkloosheid.

Die neemt door de economische crisis snel toe, maar treft vooral jongemannen. In het tweede kwartaal van 2009 zat bijna 13 procent van de mannen tussen 15 en 23 jaar zonder werk. Daarmee zijn ze de jonge vrouwen voorbij gegaan.

Crisis

Jongens werken vaker in sectoren die meer te lijden hebben onder een crisis, zoals de ict, de industrie en de bouw. Vrouwen doen werk dat daar minder gevoelig voor is, bij de overheid, in het onderwijs en in de zorg. ''Bejaarden zijn er altijd'', zei Latten.

Dat meisjes het tegenwoordig allemaal wat slimmer aanpakken, ziet Latten zelfs terug in misdaadcijfers.

Jongens en meisjes zijn even vaak slachtoffer, maar meisjes voelen zich veel onveiliger dan jongens. Volgens de demograaf heeft de samenleving steeds meer behoefte aan mensen die risico's realistisch kunnen inschatten.