AMSTERDAM - De AOW, belastingen, de sociale woningbouw en de bijstandregeling: Nederlanders weten vaak niet (meer) welk doel dergelijke sociale afspraken dienen. Erg positief zijn ze er dan ook niet over.

Dit blijkt uit onderzoek dat het bureau Anker Solutions in opdracht van Achmea verrichtte.

De onderzoekers ondervroegen ruim 800 deelnemers. Zij kregen onder andere de vraag voorgelegd welke positieve effecten het heffen van belastingen heeft op het sociale gehalte van ons land.

Slechts 5 procent vindt dat dit een ‘zeer positief effect’ heeft. Sterker: 41 procent is van mening dat het heffen van belastingen négatieve gevolgen heeft voor het sociale gehalte van Nederland.

Woningbouw

Over het bestaan van sociale woningbouw en de bijstandregeling zijn Nederlanders niet heel veel positiever: slechts 12 procent denkt dat het bestaan van de bijstandregeling Nederland socialer maakt, 16 procent is van mening dat dit geldt voor sociale woningbouw.

“Mensen blijken moeite te hebben met een brede reeks aspecten van onze moderne welvaartsstaat”, aldus de onderzoekers. “Ze tasten in het duister ten aanzien van de positieve effecten van deze aspecten op het sociale gehalte van Nederland.”

AOW

Dit geldt ook voor de AOW. Van de ouderen boven de 65 jaar mag dan 61 procent ‘zeer positieve effecten’ zien, van de jongeren onder de 24 jaar vindt slechts 12 procent dat het bestaan van de AOW het sociale gehalte van Nederland sterk ten goede komt.

“Het is interessant om te zien dat onder jongere generaties een van de parels van de verzorgingsstaat, de AOW, nauwelijks emoties oproept. Hier lijkt opnieuw iets grondig mis met het collectieve geheugen in de Nederlandse samenleving.”

Herkend

Ook de positieve effecten van verzekeringen worden niet altijd herkend. Slechts 16 procent is van mening dat het bestaan van verzekeringen ‘zeer positieve effecten’ heeft op het sociale gehalte van Nederland.

“Terwijl verzekeren, het doelbewust spreiden van risico’s onder een grote groep mensen, alles te maken heeft met solidariteit, roept dat gegeven weinig positieve emoties op”, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Anker Solutions (onderdeel van de BKB Group), gespecialiseerd in strategisch onderzoek naar politiek-maatschappelijke vraagstukken.