AMSTERDAM - De schoonmaakbranche wordt tot eind volgend jaar in diverse regio's extra gecontroleerd op fraude. Het gaat bijvoorbeeld om uitkeringsfraude, belastingontduiking en illegale arbeid.

Over schoonmaakbedrijven in de regio's waarin de extra controles plaatsvinden, hadden verschillende overheidsdiensten signalen gekregen dat er het nodige mis was.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt woensdag dat het gaat om bedrijven in de regio's Groningen, Friesland, Gooi en Vechtstreek, West-Brabant en Zeeland. Volgend jaar volgt Noord-Holland.

Recherche

Teams van controleurs van de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV en in Flevoland ook de sociale recherche, gaan in totaal ongeveer 1500 controles uitvoeren. De controleurs kijken onder meer naar onderbetaling en zwart werk.

Ook zijn ze bedacht op zogenoemde fictieve dienstverbanden, waarbij een illegaal werkt op een sofinummer van iemand die zelf niet aan de slag gaat. De laatste kan op grond van dat werk later wel een WW-uitkering aanvragen.

Illegaal

Bij controles van de Arbeidsinspectie vorig jaar bleek 37 procent van de bezochte bedrijven illegale werknemers in dienst te hebben. In de eerste acht maanden was dit gezakt naar 22 procent. In andere 'risicobranches' gaat acht tot twaalf procent van de bedrijven over de schreef.