ROTTERDAM - De meeste werknemers gaan volgend jaar netto iets minder verdienen. Dat komt vooral door een hogere loonheffing. Voor de hogere inkomens komt daar een daling van de arbeidskorting met 47 euro per jaar bij.

Dit blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP, die maandelijks de salarisstroken van 1,2 miljoen Nederlandse werknemers verwerkt.

Werknemers die twee keer modaal verdienen (5000 euro) gaan er netto 9,71 euro op achteruit, een daling van 0,31 procent.

Deze werknemers vallen eerder in het hoogste tarief van de inkomstenbelasting (52 procent), nu de derde schijf (42 procent) is ingekort.

Lagere inkomens

Mensen met lagere inkomens hebben minder last van de veranderingen. Zo gaan werknemers met een minimumloon volgens ADP er zelfs licht op vooruit omdat de minimumlonen zelf worden verhoogd. Zonder deze verhoging zouden ze er wel op achteruitgaan.

Iemand met een brutosalaris van 1800 euro gaat er netto 1,42 euro op achteruit. Werknemers met een modaal inkomen (2500 euro) krijgen welgeteld 1 euro minder. Dit is een daling van 0,05 procent ten opzichte van 2009.

Loonsverhoging

''De lichte negatieve effecten op de loonstrook worden mogelijk gecompenseerd door indexering of loonsverhoging, maar tegelijkertijd wordt de consument geconfronteerd met inflatie en hogere kosten voor levensonderhoud, zoals een hogere basispremie voor de zorgverzekering, '' aldus Dik van Leeuwerden van ADP.